KIGO: site voor kinderen van gescheiden ouders

Inhoud

Alle leeftijden: Kinderen (tot 12 jaar): Jongeren (12 tot 18 jaar): Volwassenen (vanaf 18 jaar):

Informatie voor volwassenen met gescheiden ouders

Scheiden: waarom?
Bij hun huwelijk beloofden je ouders elkaar trouw te zijn en samen te wonen, voor de rest van hun leven. Later bleek dat toch niet zo goed te gaan als ze gehoopt hadden toen ze trouwden. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ouders niet goed met elkaar konden praten, of dat een van je ouders vreemd is gegaan. En zo zijn er nog veel meer redenen mogelijk. Als je je ouders wil vragen naar de reden waarom ze gescheiden zijn, bedenk dan wel dat het voor hen geen prettig onderwerp is om over te praten. Antwoord eisen kan je niet, maar vragen kan altijd.

Vormen van scheiding
Scheiden is in feite het ontbinden van een huwelijk. Normaal gesproken moet dat via de rechtbank en dat kost tijd. Een tijdje geleden kon het ook bij de notaris, dat heette een flitsscheiding, omdat het in een dag kon. Maar de flitsscheiding is ondertussen weer afgeschaft.
Er bestaat ook nog een tussenvorm van wel en niet getrouwd zijn: een scheiding van tafel en bed. Dit houdt in dat je ouders nog wel getrouwd blijven, maar tijdelijk gescheiden gaan wonen. De bedoeling is om dan te kijken of ze het weer goed kunnen maken. Lukt dit dan kunnen ze weer bij elkaar gaan wonen, lukt het niet dan volgt alsnog een 'echte' scheiding.

Omgangsregeling
Kinderen van gescheiden ouders gaan bij een van beide ouders wonen, of bij beide ouders om de beurt (co-ouderschap). Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar mogen hun mening geven, maar de ouders en zonodig de rechter beslissen. Ook wordt dan een omgangsregeling vastgesteld, met regels over de omgang tussen het kind en de ouder waarbij het kind niet woont. Het is namelijk bij wet geregeld dat ouders en kinderen contact met elkaar moeten kunnen hebben.

Ouders die scheiden moeten tegenwoordig een ouderschapsplan opstellen, waarin wordt opgeschreven hoe de regelingen over de kinderen zullen lopen. Ouders moeten daardoor nadenken over hun kinderen voordat ze kunnen scheiden. Maar er is ook een nadeel: een boze ouder kan de scheiding vertragen door niet mee te werken.

    

Soms kan het beter zijn een van je ouders niet meer te zien, bijvoorbeeld als die je heeft mishandeld. Maar als je een van je ouders niet meer wil zien, kan dat ook komen door het ouderverstotingssyndroom. Dat kan optreden als een van je ouders je het gevoel geeft dat je niet van je andere ouder mag houden, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Bijvoorbeeld door geen antwoord te geven als je het over je andere ouder hebt, of door die andere ouder zwart te maken. Bedenk altijd of je het er zelf wel mee eens bent, je ouders mogen je hun mening niet zomaar opleggen. En ook als je het niet in alles met ze eens bent, blijven ze altijd nog van je houden.

Problemen
Een scheiding kan voor kinderen problemen opleveren, ook als de scheiding al jaren geleden is en de kinderen inmiddels volwassen zijn. Je kan het idee krijgen dat je moet kiezen tussen je beide ouders, terwijl je dat helemaal niet wil. Dat kan vooral lastig zijn als je ouders ruzie hebben. Een ander probleem kan zijn dat je niet overweg kan met een nieuwe partner van een van je ouders. Ook op je eigen leven kan een scheiding invloed hebben. Je kan zelf moeilijkheden krijgen in relaties, bijvoorbeeld bij ruzie bang zijn dat de ander niet meer van je houdt, of je niet durven binden aan een ander. Hoe groot of klein de problemen zijn die kinderen op volwassen leeftijd ondervinden van een scheiding, kan erg verschillen.
Woon je nog thuis, dan kan het een probleem zijn dat je niet zo vaak bij een van je ouders komt als je zou willen. Als je volwassen bent en op jezelf woont, ben je meestal vrij om zelf te beslissen hoe vaak je met elk van je ouders contact hebt.

Voordelen
Een scheiding heeft echter niet alleen maar nadelen. Als je ouders veel ruzie maakten, kan het best een opluchting zijn als ze gaan scheiden. Het wordt dan een stuk rustiger, en je kan beter met ze omgaan. Ook kan het zijn dat je het wel goed kan vinden met een nieuwe partner van een van je ouders, en dan krijg je er een extra familie bij.

Meer informatie?
Is er informatie die je hier mist? Of weet je waar ik meer informatie kan vinden die ik hier kan neerzetten? Stuur me dan even een mailtje. Ben je zelf betrokken bij een geval van een kind dat bij de andere ouder wil wonen, dan kan ik je daar helaas niet bij helpen. Je kan dan het beste naar een (kinder)rechtswinkel gaan, die geven gratis of goedkoop advies en hulp.