KIGO: site voor kinderen van gescheiden ouders

Inhoud

Alle leeftijden: Kinderen (tot 12 jaar): Jongeren (12 tot 18 jaar): Volwassenen (vanaf 18 jaar):

Informatie voor jongeren met gescheiden ouders

Scheiden: waarom?
Toen je ouders trouwden, beloofden ze elkaar trouw te zijn en samen te wonen, voor de rest van hun leven. Later bleek dat toch niet zo goed te gaan als ze gehoopt hadden toen ze trouwden. Daar kunnen allerlei oorzaken voor zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je ouders niet goed met elkaar konden praten, of dat een van je ouders verliefd is geworden op iemand anders. En zo zijn er nog veel meer redenen mogelijk. Je kan er je ouders eens naar vragen als je wil weten waarom ze gescheiden zijn. Bedenk wel dat het voor je ouders geen prettig onderwerp is om over te praten. Je kan geen antwoord eisen, maar vragen kan altijd.

Vormen van scheiding
Als je ouders scheiden, zijn ze niet meer getrouwd terwijl ze dat eerst wel waren. Dat kan door het huwelijk te ontbinden (op te heffen). Normaal gesproken duurt dat even, omdat het via de rechtbank gaat. Een tijdje geleden kon het ook bij de notaris, dat heette een flitsscheiding, omdat het in een dag kon. Maar een flitsscheiding kan nu niet meer.
Er bestaat ook nog een tussenvorm van wel en niet getrouwd zijn: een scheiding van tafel en bed. Dit houdt in dat je ouders nog wel getrouwd blijven, maar tijdelijk gescheiden gaan wonen. Ze kunnen dan een tijdje over hun huwelijk nadenken en onderhandelen. Willen ze toch getrouwd blijven en lukt het ze om het weer goed te maken, dan kunnen ze weer bij elkaar gaan wonen. Lukt het niet om het goed te maken dan volgt alsnog een 'echte' scheiding.

Omgangsregeling
Als je ouders gescheiden zijn, dan ga je bij een van je ouders wonen, of je woont bij beide de helft van de tijd. Je ouders beslissen bij wie je gaat wonen. Zijn ze het niet eens, dan doet de rechter dat. Kinderen die ouder zijn dan 12 jaar, mogen hierbij ook hun mening geven.

Ouders die scheiden moeten tegenwoordig een ouderschapsplan opstellen, waarin wordt opgeschreven hoe de regelingen over de kinderen zullen lopen. Ouders moeten daardoor nadenken over hun kinderen voordat ze kunnen scheiden. Maar er is ook een nadeel: een boze ouder kan de scheiding vertragen door niet mee te werken.

Dat je bij je ene ouder woont, betekent niet dat je je andere ouder nooit meer ziet. In de wet staat dat ouders en kinderen contact met elkaar moeten kunnen hebben. Daarvoor moet een omgangsregeling gemaakt worden (dat is een deel van het ouderschapsplan), met daarin regels over hoe je omgaat met de ouder bij wie je niet woont. Wanneer je bij je moeder woont, kan er bijvoorbeeld in de omgangsregeling staan dat je eens per twee weken een weekend bij je vader bent. Ook over de omgangsregeling beslissen je ouders, en als zij het niet eens zijn beslist de rechter. Ben je ouder dan 12 jaar dan mag je zelf ook je mening geven. Maar de rechter en je ouders beslissen uiteindelijk.

Soms kan het beter zijn als je een van je ouders niet meer ziet, bijvoorbeeld als die je heeft mishandeld. Maar het kan ook zijn dat je een ouder niet meer wilt zien door het ouderverstotingssyndroom. Dat kan gebeuren als een van je ouders je het gevoel geeft dat je niet van je andere ouder mag houden, terwijl daar eigenlijk geen reden voor is. Bijvoorbeeld door te gaan huilen als je vertelt hoe het bij je andere ouder was, of door slechte dingen over je andere ouder te vertellen. Bedenk altijd of je het er zelf wel mee eens bent, je bent zelf de baas over wat jij denkt en voelt. Je ouders houden allebei van je, ook als je het niet altijd met ze eens bent.

Problemen, maar ook voordelen
Een scheiding kan voor de kinderen problemen opleveren. Je kan soms het idee hebben dat je moet kiezen tussen je ouders, terwijl je dat helemaal niet wilt. Vooral als je ouders ruzie hebben kan dat lastig zijn. Andere mogelijke problemen zijn bijvoorbeeld dat je een van je ouders mist, dat je niet overweg kan met een nieuwe partner van een van je ouders, of dat je zelf moeilijkheden krijgt in relaties.
Een scheiding heeft echter niet alleen maar nadelen. Als je ouders veel ruzie maakten, kan het best een opluchting zijn als ze gaan scheiden. Het wordt dan een stuk rustiger, en je kan beter met ze omgaan. Ook kan het zijn dat je het wel goed kan vinden met een nieuwe partner van een van je ouders, en dan krijg je er een extra familie bij.

Meer informatie?
Is er informatie die je hier mist? Of weet je waar ik meer informatie kan vinden die ik hier kan neerzetten? Stuur me dan even een mailtje. Wil je zelf bij je andere ouder gaan wonen, dan kan ik je daar helaas niet bij helpen. Je kan dan het beste naar een kinderrechtswinkel gaan, die geven gratis of goedkoop advies en hulp.